Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην Διευθύντρια κ. Ελένη Δρετάκη και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που στελεχώνει το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σητείας. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η προσπάθεια των εκπαιδευτικών, των γονέων, αλλά και των εθελοντών που πλαισιώνουν σε κάθε περίπτωση τις ανάγκες λειτουργίας του σχολείου. Η στήριξη όλων των παραπάνω, θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και να χαίρει της ανάλογης υποστήριξης και από την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού.